You are here: wiki.doebe.li>Informatik Web>LazerEpilasyon (26 Aug 2021, LazerEpilasyon)EditAttach
Lazer epilasyon istenmeyen tüylerden kurtulmada en etkili ve en güvenli yöntemdir. Cilde uygulanan lazer enerjisi kıl köklerindeki melanin pigmenti tarafından emilir ve bu sayede kıl kökleri azalarak yok olurlar. Lazer epilasyon fiyatları bölgelerin ayrı ayrı hesaplanması ile de yukarı yönlü etkilenir. Bu nedenle tüm vücut lazer epilasyon fiyatları sizin için daha uygun olabilir. Alexandrite lazer epilasyon, yüz ve kol gibi daha ince kılların olduğu noktalarda da etkili sonuçlar vermektedir.
Topic revision: r1 - 26 Aug 2021, LazerEpilasyon
 
This site is powered by FoswikiCopyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Seite genereriert um 25 May 2022 - 04:47
Ideas, requests, problems regarding wiki.doebe.li? Send feedback